25. Küchwaldlauf 
Chemnitz, 22.04.2007 
 
 
10 km
 
M50:    
Stephan Schlenzig      1.Platz        40:33 Min
 
M55:    
Lothar Grundmann       7.Platz        48:15 Min
        
M65:    
Joachim Knorr          1.Platz        43:23 Min